Etika at Malpractice

Etika sa Paglalathala at Pahayag ng Maling Pagsasanay sa Publikasyon

1.1 Pagpopondo

Anumang pondo na natanggap para sa pagsusulat o tulong sa pag-edit ay dapat kilalanin sa dulo ng artikulo.

1.2 Pag-uugali ng May-akda at Copyright

Dapat tiyakin ng (mga) may-akda na kumuha ng pahintulot na gumamit ng anumang materyal na nagmula sa mga ikatlong partido (hal. mga larawan, larawan o chart), at ang mga tuntunin ay ipinagkaloob. Ang mga angkop na pagsipi ay dapat gawin sa dulo ng artikulo.

1.3 Mga Pamantayan at Proseso ng Editoryal

1.3.1 Kalayaan ng Editoryal

Kalayaan ng editoryal ay iginagalang. Ang desisyon ng editor-in-chief ay pinal.

1.3.2 Mga Pamantayan ng Katumpakan

Siyentipikong European® (SCIEU)® ay may tungkuling maglathala ng mga pagwawasto o iba pang mga abiso. Ang isang 'pagwawasto' ay karaniwang ginagamit kapag ang isang maliit na bahagi ng isang maaasahang publikasyon ay napatunayang nakaliligaw sa mga mambabasa.

Tingnan din Mga FAQ ng May-akda.

***

TUNGKOL SA ATIN  LAYUNIN AT SAKLAW  ANG ATING PATAKARAN   MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN  
MGA AUTHOURS INSTRUCTIONS  ETIKA AT MALAPRAKTIS  FAQ ng AUTHOURS  Isumite ang ARTIKULO