ANG ATING PATAKARAN

 1. PATAKARAN SA PRIVACY,
 2. PATAKARAN SA PAGSUBOK, 
 3. REVIEW AT EDITORYAL NA PATAKARAN,
 4. COPYRIGHT AT LICENSE POLICY,
 5. PLAGIARISM POLICY,
 6. PATAKARAN SA PAGBABALIK,
 7. OPEN ACCESS POLICY,
 8. PATAKARAN SA PAG-ARCHIVING,
 9. ETIKA NG PUBLIKASYON,
 10. PATAKARAN SA PAGPRESYO, AT
 11. PATAKARAN SA ADVERTISING. 
 12. PATAKARAN NG HYPERLINKING
 13. WIKA NG PUBLIKASYON

1. PRIBADONG PATAKARAN 

Ipinapaliwanag ng Notice sa Privacy na ito kung paano inilathala ng Scientific European® (SCIEU®) ng UK EPC Ltd., Company Number 10459935 na Nakarehistro sa England; Lungsod: Alton, Hampshire; Bansa ng Publikasyon: United Kingdom) pinoproseso ang iyong personal na data at ang iyong mga karapatan kaugnay ng personal na data na hawak namin. Isinasaalang-alang ng aming patakaran ang Data Protection Act 1998 (ang Act) at, na may bisa mula 25 Mayo 2018, ang General Data Protection Regulation (GDPR). 

1.1 Paano namin kinokolekta ang iyong personal na impormasyon 

1.1.1 Impormasyong ibinibigay mo sa amin 

Ang impormasyong ito ay karaniwang ibinibigay mo kapag ikaw 

1. Makipag-ugnayan sa amin bilang mga may-akda, editor at/o tagapayo, punan ang mga form sa aming website o aming mga app, halimbawa para mag-order ng mga produkto o serbisyo, mag-sign up para sa isang mailing list, o magparehistro para magamit ang aming website, gumawa ng aplikasyon para sa trabaho, magdagdag sa seksyon ng mga komento, kumpletuhin ang mga survey o testimonial at/o humiling ng anumang impormasyon mula sa amin. 

2. Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng post, telepono, fax, email, social media atbp 

Maaaring kasama sa impormasyong ibibigay mo ang biograpikong impormasyon (iyong pangalan, titulo, petsa ng kapanganakan, edad at kasarian, institusyong pang-akademiko, kaakibat, titulo sa trabaho, espesyalismo sa paksa), impormasyon sa pakikipag-ugnayan (email address, mailing address, numero ng telepono) at pinansyal o kredito mga detalye ng card. 

1.1.2 Impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo 

Hindi kami nangongolekta ng anumang mga detalye ng iyong pagba-browse sa aming mga website. Pakitingnan ang aming Patakaran sa Cookie. Maaari mong i-disable ang cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser at ma-access pa rin ang aming mga website. 

1.1.3 Impormasyon mula sa ibang mga mapagkukunan 

Kasosyo sa pagsusuri ng data gaya ng Google na nagsusuri ng mga pagbisita sa aming mga website at app. Kabilang dito ang uri ng browser, gawi sa pagba-browse, uri ng device, heograpikal na lokasyon (bansa lamang). Hindi kasama dito ang anumang personal na impormasyon ng bisita sa website. 

1.2 Paano namin ginagamit ang iyong impormasyon 

1.2.1 Kapag nakipag-ugnayan ka bilang isang may-akda o editor o tagapayo para sa Scientific European® (SCIEU)®, ang iyong impormasyon na iyong isusumite ay naka-imbak sa web-based na academic journal management system na epress (www.epress.ac.uk) ng Unibersidad ng Surrey. Basahin ang kanilang Patakaran sa Privacy sa www.epress.ac.uk/privacy.html 

Ginagamit namin ang impormasyong ito para sa pakikipag-ugnayan sa iyo para sa pagpapadala ng mga kahilingan sa pagsusuri ng artikulo at para sa layunin ng peer review at proseso ng editoryal lamang. 

1.2.2 Kapag nag-subscribe ka sa Scientific European® (SCIEU)®, kinokolekta namin ang iyong personal na impormasyon (Pangalan, Email at kaakibat). Ginagamit namin ang impormasyong ito upang tuparin ang mga obligasyon sa subscription lamang. 

1.2.3 Kapag pinunan mo ang 'Work with Us' o 'Contact' Us na mga form o nag-upload ng mga manuskrito sa aming mga website, ang personal na impormasyong isinumite mo ay ginagamit lamang para sa layunin kung saan napunan ang form. 

1.3 Pagbabahagi ng iyong impormasyon sa mga ikatlong partido 

Hindi namin ibinabahagi ang iyong personal na data sa sinumang Third party. Kapag nakipag-ugnayan ka bilang isang may-akda o peer reviewer o editor o tagapayo ang iyong impormasyon na isinumite mo ay naka-imbak sa web-based na sistema ng pamamahala ng journal na epress (www.epress.ac.uk) Basahin ang kanilang Patakaran sa Privacy sa https://www.epress .ac.uk/privacy.html 

1.4 Paglipat sa labas ng European Economic Area (EEA) 

Hindi kami naglilipat ng personal na impormasyon sa anumang ikatlong partido sa loob o labas ng European Economic Area (EEA). 

1.5 Gaano katagal namin itatago ang iyong impormasyon 

Pinapanatili namin ang impormasyon tungkol sa iyo hangga't kinakailangan na ibigay sa iyo ang aming mga produkto o serbisyo o kinakailangan para sa aming mga legal na layunin o sa aming mga lehitimong interes. 

Gayunpaman, ang impormasyon ay maaaring burahin, paghigpitan para sa paggamit o baguhin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kahilingan sa email sa [protektado ng email]

Upang makatanggap ng impormasyong hawak namin tungkol sa iyo, isang kahilingan sa email ang dapat ipadala sa [protektado ng email]

1.6 Ang iyong mga karapatan kaugnay ng iyong personal na impormasyon 

Ang batas sa proteksyon ng data ay nagbibigay sa iyo ng ilang mga karapatan upang protektahan ka laban sa isang organisasyong maling pangangasiwa sa iyong personal na impormasyon. 

1.6.1 Sa ilalim ng Data protection Act mayroon kang mga sumusunod na karapatan a) upang makakuha ng access sa, at mga kopya ng, personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo; b) para hilingin na itigil namin ang pagproseso ng iyong personal na impormasyon kung ang pagproseso ay nagdudulot sa iyo ng pinsala o pagkabalisa; at c) para hilingin sa amin na huwag magpadala sa iyo ng mga komunikasyon sa marketing. 

1.6.2 May bisa mula Mayo 25, 2018 pagkatapos ng GDPR, mayroon kang mga sumusunod na karagdagang karapatan a) Upang hilingin na burahin namin ang iyong personal na data; b) Upang hilingin na paghigpitan namin ang aming mga aktibidad sa pagproseso ng data kaugnay ng iyong personal na data; c) Upang matanggap mula sa amin ang personal na data na hawak namin tungkol sa iyo, na ibinigay mo sa amin, sa isang makatwirang format na tinukoy mo, kabilang ang para sa layunin ng pagpapadala ng personal na data na iyon sa isa pang controller ng data; at d) Upang hilingin sa amin na itama ang personal na data na hawak namin tungkol sa iyo kung ito ay mali. 

Pakitandaan na ang mga karapatan sa itaas ay hindi ganap, at ang mga kahilingan ay maaaring tanggihan kung saan may mga pagbubukod. 

1.7 Makipag-ugnay sa amin 

Kung mayroon kang anumang mga komento, tanong o alalahanin tungkol sa anumang nabasa mo sa pahinang ito o nag-aalala ka kung paano pinangangasiwaan ng Scientific European® ang iyong personal na impormasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa [protektado ng email] 

1.8 Referral sa UK Information Commissioner 

Kung ikaw ay isang EU Citizen at hindi nasisiyahan sa kung paano namin pinoproseso ang iyong personal na data, maaari mo kaming i-refer sa Information Commissioner. Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa iyong mga karapatan sa ilalim ng batas sa proteksyon ng data mula sa website ng Information Commissioner's Office na makukuha sa: www.ico.org.uk 

1.9 Mga Pagbabago sa aming Patakaran sa Privacy 

Kung gagawa kami ng mga pagbabago sa patakarang ito, idedetalye namin ang mga ito sa page na ito. Kung ito ay angkop, maaari kaming magbigay sa iyo ng mga detalye sa pamamagitan ng email; iminumungkahi namin na regular mong bisitahin ang page na ito upang makita ang anumang mga pagbabago o update sa patakarang ito. 

2PATAKARAN SA PAGSASABALA 

Dapat basahin at sang-ayunan ng lahat ng may-akda ang mga tuntunin sa aming Patakaran sa Pagsusumite bago magsumite ng artikulo sa Scientific European (SCIEU)® 

2.1 Pagsusumite ng Manuskrito 

Lahat ng (mga) may-akda na nagsumite ng manuskrito sa Scientific European (SCIEU)® ay dapat sumang-ayon sa mga punto sa ibaba. 

2.1.1 Misyon at Saklaw  

Ang Scientific European ay naglalathala ng mga makabuluhang pag-unlad sa agham, balita sa pagsasaliksik, mga update sa mga kasalukuyang proyekto sa pagsasaliksik, bagong pananaw o pananaw o komentaryo para sa pagpapakalat sa mga pangkalahatang tao na may pag-iisip sa agham. Ang ideya ay upang ikonekta ang agham sa lipunan. Ang mga may-akda ay maaaring mag-publish ng isang artikulo tungkol sa isang nai-publish o isang patuloy na proyekto sa pananaliksik o sa isang makabuluhang kahalagahan sa lipunan na dapat ipaalam sa mga tao. Ang mga may-akda ay maaaring mga siyentipiko, mananaliksik at/o iskolar na may malawak na unang kaalaman sa paksang nagtatrabaho sa akademya at industriya, na magkakaroon din ng malaking kontribusyon sa lugar na inilarawan. Maaaring mayroon silang mahusay na mga kredensyal para sa pagsulat tungkol sa paksa kabilang ang mga manunulat sa agham at mamamahayag. Maaari itong magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang isipan na kunin ang agham bilang isang karera sa kondisyon na sila ay magkaroon ng kamalayan sa pananaliksik na ginawa ng siyentipiko sa paraang naiintindihan nila. Nagbibigay ang Scientific European ng platform sa mga may-akda sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na magsulat tungkol sa kanilang trabaho at ikonekta sila sa lipunan sa kabuuan. Ang mga nai-publish na artikulo ay maaaring italaga ng DOI ng Scientific European, depende sa kahalagahan ng trabaho at pagiging bago nito. Ang SCIEU ay hindi naglalathala ng pangunahing pananaliksik, walang peer-review, at ang mga artikulo ay sinusuri ng pangkat ng editoryal. 

2.1.2 Mga Uri ng Artikulo 

Ang mga artikulo sa SCIEU® ay ikinategorya bilang Pagsusuri ng mga kamakailang pagsulong, Mga Insight at Pagsusuri, Editoryal, Opinyon, Pananaw, Balita mula sa Industriya, Komentaryo, Balitang Pang-agham atbp. Ang haba ng mga artikulong ito ay maaaring nasa average na 800-1500 salita. Pakitandaan na ang SCIEU® ay nagpapakita ng mga ideya na nai-publish na sa peer-reviewed scientific literature. HINDI kami naglalathala ng mga bagong teorya o resulta ng orihinal na pananaliksik. 

2.1.3 Pagpili ng artikulo  

Ang pagpili ng artikulo ay maaaring batay sa mga katangian tulad ng nasa ibaba. 

 S.No. katangian Oo hindi 
Ang mga natuklasan ng pananaliksik ay maaaring malutas ang mga problemang kinakaharap ng mga tao  
 
Magiging maganda ang pakiramdam ng mga mambabasa kapag binabasa ang artikulo  
 
Ang mga mambabasa ay makakaramdam ng pagkamausisa  
 
Ang mga mambabasa ay hindi makaramdam ng depresyon kapag binabasa ang artikulo 
 
 
 
Ang pananaliksik ay maaaring mapabuti ang buhay ng mga tao 
 
 
 
Ang mga natuklasan ng pananaliksik ay isang milestone sa agham: 
 
 
 
Ang pag-aaral ay nag-uulat ng isang napaka kakaibang kaso sa agham 
 
 
 
Ang pananaliksik ay tungkol sa isang paksang nakakaapekto sa malaking bahagi ng mga tao 
 
 
 
Ang pananaliksik ay maaaring makaapekto sa ekonomiya at industriya 
 
 
 
10 Ang pananaliksik ay nai-publish sa isang kilalang peer reviewed journal sa nakaraang isang linggo 
 
 
 
 
 
Panuntunan 0 : Iskor = Bilang ng 'Oo' 
Panuntunan 1 : Kabuuang Iskor > 5 : Aprubahan  
Panuntunan 2: mas mataas ang marka, mas mabuti  
Hypothesis: puntos at mga hit sa web page ay dapat na makabuluhang nauugnay   
 

2.2 Mga Alituntunin para sa mga May-akda 

Maaaring isaisip ng mga may-akda ang sumusunod na pangkalahatang mga alituntunin batay sa pananaw ng mga mambabasa at editor. 

Perspektibo ng mga mambabasa 

 1. Ang pamagat at buod ba ay nagpaparamdam sa akin ng sapat na pagkamausisa upang basahin ang katawan? 
 1. Kung may daloy at ideya na naihatid nang maayos hanggang sa huling pangungusap?  
 1. kung mananatili akong nakatuon upang basahin ang buong artikulo? 
 1. kung ako ay may posibilidad na mag-pause ng ilang sandali upang magmuni-muni at pahalagahan pagkatapos makumpleto ang pagbabasa -isang bagay na tulad ng sandali?   

Pananaw ng mga editor 

 1. Ang pamagat at buod ba ay sumasalamin sa kaluluwa ng pananaliksik? 
 1. Anumang grammar/pangungusap/spelling error? 
 1. Orihinal na (mga) pinagmulan na binanggit nang naaangkop sa katawan kung saan kinakailangan. 
 1. Mga mapagkukunang nakalista sa listahan ng sanggunian sa alpabetikong pagkakasunud-sunod ayon sa sistema ng Harvard na may gumaganang (mga) link ng DoI. 
 1. Ang diskarte ay mas analitikal na may kritikal na pagsusuri at pagsusuri kung posible. Deskripsyon lamang hanggang sa puntong kinakailangan upang ipakilala ang paksa. 
 1. Ang mga natuklasan ng pananaliksik, ang pagiging bago nito at ang kaugnayan ng pananaliksik ay malinaw at maingat na naihatid na may naaangkop na background  
 1. Kung ang mga konseptong inihahatid nang hindi gumagamit ng marami sa mga teknikal na jargons 

2.3 Pamantayan para sa pagsusumite 

2.3.1 Maaaring magsumite ang may-akda ng gawa sa anumang paksang binanggit sa saklaw ng journal. Ang nilalaman ay dapat na orihinal, natatangi at ang pagtatanghal ay dapat na potensyal na interes sa mga pangkalahatang mambabasa na may pag-iisip na siyentipiko. 

Ang akdang inilarawan ay hindi dapat nai-publish dati (maliban sa anyo ng abstract o bilang bahagi ng isang nai-publish na lecture o akademikong tesis) at hindi dapat isasaalang-alang para sa publikasyon sa ibang lugar. Ipinapahiwatig na ang lahat ng (mga) may-akda na nagsumite sa aming mga peer-reviewed na journal ay sumasang-ayon dito. Kung ang anumang bahagi ng manuskrito ay nai-publish dati, ang may-akda ay dapat malinaw na sabihin sa editor. 

Kung matukoy ang plagiarism sa anumang anyo anumang oras sa panahon ng peer review at proseso ng editoryal, tatanggihan ang manuskrito at hihingi ng tugon mula sa mga may-akda. Maaaring makipag-ugnayan ang mga editor sa pinuno ng departamento o institusyon ng may-akda at maaari ding piliing makipag-ugnayan sa ahensya ng pagpopondo ng may-akda. Tingnan ang Seksyon 4 para sa aming Patakaran sa Plagiarism. 

2.3.2 Ang kaukulang (nagsusumite) ng may-akda ay dapat tiyakin na ang lahat ng mga kasunduan sa pagitan ng maraming may-akda ay nakamit. Pamamahalaan ng kaukulang may-akda ang lahat ng komunikasyon sa pagitan ng editor at sa ngalan ng lahat ng kapwa may-akda kung mayroon man, bago at pagkatapos ng publikasyon. Siya rin ang may pananagutan sa pamamahala ng komunikasyon sa pagitan ng mga kapwa may-akda. 

Dapat tiyakin ng mga may-akda ang mga sumusunod: 

a. Ang data sa pagsusumite ay orihinal 

b. Ang pagtatanghal ng data ay naaprubahan 

c. Ang mga hadlang sa pagbabahagi ng data, materyales, o reagents atbp na ginagamit sa trabaho ay minimal. 

2.3.3 Pagiging Kompidensyal 

Ituturing ng aming mga editor ng journal ang isinumiteng manuskrito at lahat ng komunikasyon sa mga may-akda at referee bilang kumpidensyal. Dapat ding ituring ng mga may-akda ang anumang komunikasyon sa journal bilang kumpidensyal kabilang ang mga ulat ng mga tagasuri. Ang materyal mula sa komunikasyon ay hindi dapat mai-post sa anumang website. 

2.3.4 Pagsusumite ng Artikulo 

Upang isumite mangyaring login (Upang gumawa ng account, mangyaring magparehistro ). Bilang kahalili, maaaring mag-email sa [protektado ng email]

3. REVIEW AT EDITORYAL NA PATAKARAN

3.1 Proseso ng Editoryal

3.1.1 pangkat ng editoryal

Ang pangkat ng Editoryal ay binubuo ng Editor-in-chief, Advisors (Subject Matter Experts) kasama ng executive editor at assistant editors.

3.1.2 Proseso ng pagsusuri

Ang bawat manuskrito ay sumasailalim sa isang pangkalahatang proseso ng pagsusuri ng pangkat ng editoryal upang matiyak ang katumpakan at istilo. Ang layunin ng proseso ng pagsusuri ay upang matiyak na ang artikulo ay angkop para sa pang-agham na pag-iisip sa pangkalahatang publiko, ibig sabihin, iniiwasan ang kumplikadong mga equation sa matematika at mahirap na pang-agham na jargon at suriin ang kawastuhan ng mga siyentipikong katotohanan at ideya na ipinakita sa artikulo. Ang orihinal na publikasyon ay dapat na masuri nang lubusan at ang bawat kuwento na nagmula sa isang siyentipikong publikasyon ay dapat banggitin ang pinagmulan nito. Ituturing ng pangkat ng editoryal ng SCIEU® ang isinumiteng artikulo at lahat ng komunikasyon sa (mga) may-akda bilang kumpidensyal. Dapat ding ituring ng (mga) may-akda ang anumang komunikasyon sa SCIEU bilang kumpidensyal.

Sinusuri din ang mga artikulo batay sa kanilang praktikal at teoretikal na kahalagahan ng napiling paksa, paglalarawan ng kuwento sa napiling paksa sa pangkalahatang madla na may pag-iisip na siyentipiko, mga kredensyal ng (mga) may-akda, pagsipi ng mga mapagkukunan, pagiging maagap ng kuwento at natatanging presentasyon mula sa anumang naunang saklaw ng paksa sa anumang iba pang media.

3.1.2.1 Paunang pagsusuri

Ang manuskrito ay unang sinusuri ng pangkat ng editoryal at sinusuri para sa saklaw, pamantayan sa pagpili at teknikal na katumpakan. Kung naaprubahan, ito ay susuriin para sa plagiarism. Kung hindi naaprubahan sa yugtong ito, ang manuskrito ay 'tinatanggihan' at ang (mga) may-akda ay alam ang tungkol sa desisyon.

3.1.2.2 Plagiarism

Lahat ng artikulong natanggap ng SCIEU ® ay sinusuri para sa plagiarism pagkatapos ng unang pag-apruba upang matiyak na ang artikulo ay walang anumang verbatim na mga pangungusap mula sa anumang pinagmulan at isinulat ng (mga) may-akda sa kanilang sariling mga salita. Ang pangkat ng editoryal ay binibigyan ng access sa Crossref Similarity Check Services (iThenticate) upang tulungan sila sa pagsasagawa ng plagiarism check sa mga isinumiteng artikulo.

3.2 Editoryal na desisyon

Kapag nasuri na ang artikulo sa mga nabanggit na punto sa itaas, ituturing itong napili para sa publikasyon sa SCIEU® at ilalathala sa paparating na isyu ng journal.

3.3 Rebisyon at Muling Pagsusumite ng mga Artikulo

Sa kaso ng anumang mga rebisyon sa mga artikulo na hinahangad ng pangkat ng editoryal, ang mga may-akda ay malalaman at kailangang tumugon sa mga query sa loob ng 2 linggo ng pagpapakilala. Ang binago at muling isinumite na mga artikulo ay sasailalim sa proseso ng pagsusuri tulad ng inilarawan sa itaas bago maaprubahan at tanggapin para sa publikasyon.

3.4 Pagiging Kompidensyal

Ituturing ng aming pangkat ng editoryal ang isinumiteng artikulo at lahat ng komunikasyon sa mga may-akda bilang kumpidensyal. Dapat ding ituring ng mga may-akda ang anumang komunikasyon sa journal bilang kumpidensyal kabilang ang rebisyon at muling pagsusumite. Ang materyal mula sa komunikasyon ay hindi dapat mai-post sa anumang website.

4. COPYRIGHT AT LICENSE POLICY 

4.1 Ang copyright sa anumang artikulong nai-publish sa Scientific European ay pinanatili ng (mga) may-akda nang walang mga paghihigpit. 

4.2 Binibigyan ng mga may-akda ang Scientific European ng lisensya upang i-publish ang artikulo at tukuyin ang sarili bilang orihinal na publisher. 

4.3 Binibigyan din ng mga may-akda ang sinumang ikatlong partido ng karapatang gamitin ang artikulo nang malaya hangga't napanatili ang integridad nito at natukoy ang mga orihinal na may-akda, mga detalye ng pagsipi at publisher nito. Ang lahat ng mga gumagamit ay may karapatang basahin, i-download, kopyahin, ipamahagi, i-print, hanapin, o i-link sa buong mga teksto ng lahat ng mga artikulong nai-publish sa Scientific European. 

4.4 Ang Creative Commons Attribution License 4.0 ginagawang pormal ang mga ito at iba pang mga tuntunin at kundisyon ng paglalathala ng mga artikulo. 

4.5 Ang aming magazine ay gumagana din sa ilalim ng Lisensya ng Creative Commons CC-BY. Nagbibigay ito ng hindi pinaghihigpitan, hindi mababawi, walang royalty, sa buong mundo, walang tiyak na mga karapatang gamitin ang gawain sa anumang paraan, ng sinumang gumagamit at para sa anumang layunin. Nagbibigay-daan ito para sa pagpaparami ng mga artikulo, nang walang bayad na may naaangkop na impormasyon sa pagsipi. Lahat ng mga may-akda na naglalathala sa aming mga journal at magasin ay tinatanggap ang mga ito bilang mga tuntunin ng publikasyon. Ang copyright ng nilalaman ng lahat ng mga artikulo ay nananatili sa itinalagang may-akda ng artikulo. 

Dapat na kasama ng buong attribution ang anumang muling paggamit at dapat kilalanin ang pinagmulan ng publisher. Dapat itong isama ang sumusunod na impormasyon tungkol sa orihinal na gawa: 

May-akda (s) 

Pamagat ng Artikulo 

Pahayagan 

Dami 

Problema 

Mga numero ng pahina 

Petsa ng paglalathala 

[Journal o magazine title] bilang orihinal na publisher 

4.6 Sariling pag-archive (ng mga may-akda) 

Pinahihintulutan namin ang mga may-akda na i-archive ang kanilang mga kontribusyon sa mga hindi pangkomersyal na website. Maaaring ito ay alinman sa mga personal na website ng mga may-akda, imbakan ng kanilang institusyon, imbakan ng katawan ng pagpopondo, imbakan ng online na bukas na access, server ng Pre-Print, PubMed Central, ArXiv o anumang hindi pangkomersyal na website. Hindi kailangan ng may-akda na magbayad ng anumang bayad sa amin para sa pag-archive sa sarili. 

4.6.1 Isinumite na bersyon 

Ang isinumiteng bersyon ng artikulo ay tinukoy bilang ang bersyon ng may-akda, kabilang ang nilalaman at layout, ng isang artikulo na isinumite ng mga may-akda para sa pagsusuri. Pinapayagan ang bukas na pag-access para sa isinumiteng bersyon. Ang haba ng embargo ay nakatakda sa zero. Sa pagtanggap, ang sumusunod na pahayag ay dapat idagdag kung maaari: "Ang artikulong ito ay tinanggap para sa paglalathala sa magasin at makukuha sa [Link sa huling artikulo]." 

4.6.2 Tinanggap na bersyon 

Ang tinanggap na manuskrito ay tinukoy bilang ang huling draft ng artikulo, bilang tinanggap para sa publikasyon ng magazine. Ang bukas na pag-access ay pinapayagan para sa tinatanggap na bersyon. Ang haba ng embargo ay nakatakda sa zero. 

4.6.3 Na-publish na bersyon 

Ang bukas na pag-access ay pinapayagan para sa na-publish na bersyon. Ang mga nai-publish na artikulo sa aming magazine ay maaaring gawing available sa publiko ng may-akda kapag nalathala kaagad. Ang haba ng embargo ay nakatakda sa zero. Dapat na maiugnay ang journal bilang orihinal na publisher at dapat idagdag ang [Link sa huling artikulo]. 

5. PLAGIARISM POLICY 

5.1 Ano ang itinuturing na plagiarism 

Ang plagiarism ay tinukoy bilang hindi sinangguni na paggamit ng iba na nai-publish at hindi nai-publish na mga ideya sa pareho o ibang wika. Ang lawak ng plagiarism sa isang artikulo ay maaaring tukuyin bilang sumusunod: 

5.1.1 Major plagiarism 

a. 'Clear plagiarism': walang kinalaman na pagkopya ng data / natuklasan ng ibang tao, muling pagsusumite ng buong publikasyon sa ilalim ng pangalan ng ibang may-akda (sa orihinal na wika man o sa pagsasalin) o pangunahing verbatim na pagkopya ng orihinal na materyal sa kawalan ng anumang pagsipi sa pinagmulan, o walang kaugnayang paggamit ng orihinal, nai-publish na gawaing pang-akademiko, tulad ng hypothesis/ideya ng ibang tao o grupo kung saan ito ay isang pangunahing bahagi ng bagong publikasyon at may ebidensya na hindi ito binuo nang nakapag-iisa. 

b. 'self-plagiarism' o redundancy: Kapag kinopya siya ng (mga) may-akda o ang kanyang sariling naunang nai-publish na materyal nang buo o bahagi, nang hindi nagbibigay ng naaangkop na mga sanggunian. 

5.1.2 Minor plagiarism 

'Minor copying of short phrase only' with 'no misattribution of data', minor verbatim copying of < 100 words without indicating in direct quotation from a original work except if the text is accepted as malawak na ginagamit o standardized (eg as a Material or Method) , pagkopya (hindi verbatim ngunit bahagyang binago) ng mga makabuluhang seksyon mula sa ibang akda, binanggit man o hindi ang gawaing iyon. 

5.1.3 Paggamit ng mga larawan nang walang pagkilala sa pinagmulan: muling paglalathala ng isang larawan (larawan, tsart, diagram atbp) 

5.2 Kailan natin susuriin ang plagiarism 

Lahat ng manuskrito na natanggap ng Scientific European (SCIEU)® ay sinusuri para sa plagiarism sa bawat yugto ng peer-review at proseso ng editoryal. 

5.2.1 Pagkatapos ng Pagsusumite at bago ang Pagtanggap 

Ang bawat artikulo na isinumite sa SCIEU ® ay sinusuri para sa plagiarism pagkatapos ng pagsusumite at paunang pagsusuri at bago ang editoryal na pagsusuri. Ginagamit namin ang Crossref Similarity Check (sa pamamagitan ng iThenticate) para sa pagsasagawa ng similarity check. Ang serbisyong ito ay nagbibigay-daan sa pagtutugma ng teksto mula sa mga pinagmumulan na alinman ay hindi na-reference o na-plagiarize sa isinumiteng artikulo. Gayunpaman, ang pagtutugmang ito ng mga salita o parirala ay maaaring nagkataon o dahil sa paggamit ng mga teknikal na parirala. Halimbawa, pagkakatulad sa seksyong Mga Materyales at Paraan. Ang pangkat ng editoryal ay gagawa ng isang mahusay na paghatol batay sa iba't ibang aspeto. Kapag may nakitang minor plagiarism sa yugtong ito, ang artikulo ay agad na ibabalik sa mga may-akda na humihiling na ibunyag nang tama ang lahat ng mga mapagkukunan. Kung matukoy ang malaking plagiarism, tatanggihan ang manuskrito at pinapayuhan ang mga may-akda na baguhin at muling isumite ito bilang isang bagong artikulo. Tingnan ang Seksyon 4.2. Desisyon sa plagiarism 

Kapag binago ng mga may-akda ang manuskrito, ang pagsusuri sa plagiarism ay gagawin muli ng pangkat ng editoryal at kung walang nakitang plagiarism, susuriin ang artikulo ayon sa proseso ng editoryal. Kung hindi, ito ay muling ibinalik sa mga may-akda. 

6. PATAKARAN SA PAG-UWI 

6.1 Mga dahilan para sa pagbawi 

Ang mga sumusunod ay ang mga batayan para sa pagbawi ng mga nai-publish na artikulo sa SCIEU® 

a. Maling pag-akda 

b. Malinaw na katibayan na ang mga natuklasan ay hindi mapagkakatiwalaan dahil sa mapanlinlang na paggamit ng data, paggawa ng data o maraming error. 

c. Labis na publikasyon: ang mga natuklasan ay dati nang nai-publish sa ibang lugar nang walang wastong cross reference o pahintulot 

d. Major plagiarism 'Clear plagiarism': walang kaugnayang pagkopya ng data / natuklasan ng ibang tao, muling pagsusumite ng isang buong publikasyon sa ilalim ng pangalan ng ibang may-akda (sa orihinal na wika o sa pagsasalin) o pangunahing pagkopya ng orihinal na materyal sa kawalan ng anumang pagsipi sa pinagmulan , o walang kaugnayang paggamit ng orihinal, nai-publish na gawaing pang-akademiko, tulad ng hypothesis/ideya ng ibang tao o grupo kung saan ito ay isang pangunahing bahagi ng bagong publikasyon at may ebidensya na hindi ito binuo nang nakapag-iisa. "self-plagiarism" o redundancy: Kapag kinopya siya ng (mga) may-akda o ang kanyang sariling naunang nai-publish na materyal sa buo man o bahagi, nang hindi nagbibigay ng naaangkop na mga sanggunian.  

6.2 Pagbawi 

Ang pangunahing layunin ng mga pagbawi ay iwasto ang panitikan at tiyakin ang akademikong integridad nito. Ang mga artikulo ay maaaring binawi ng mga may-akda o ng editor ng journal. Karaniwan ang isang pagbawi ay gagamitin upang itama ang mga pagkakamali sa pagsusumite o sa publikasyon. Gayunpaman, inilalaan namin ang karapatang bawiin ang buong mga artikulo kahit na matapos ang mga ito ay natanggap o nai-publish. 

6.2.1 Erratum 

Abiso ng isang kritikal na pagkakamali na ginawa ng journal na maaaring makaapekto sa publikasyon sa huling anyo nito, sa akademikong integridad nito o sa reputasyon ng mga may-akda o ng magazine. 

6.2.2 Corrigendum (o pagwawasto) 

Abiso ng isang kritikal na pagkakamali na ginawa ng (mga) may-akda na maaaring makaapekto sa publikasyon sa huling anyo nito, sa akademikong integridad nito o sa reputasyon ng mga may-akda o ng journal. Ito ay maaaring alinman sa isang maliit na bahagi ng isang maaasahang publikasyon ay nagpapatunay na nakakapanlinlang, ang listahan ng may-akda / nag-ambag ay hindi tama. Para sa redundant publication, kung ang artikulo ay nai-publish muna sa aming magazine, maglalabas kami ng notice of redundant publication, ngunit ang artikulo ay hindi babawiin. 

6.2.3 Pagpapahayag ng pag-aalala 

 Ang pagpapahayag ng pag-aalala ay ibibigay ng mga editor ng journal kung makakatanggap sila ng hindi tiyak na katibayan ng maling pag-uugali sa publikasyon ng mga may-akda, o kung may ebidensya na ang data ay hindi mapagkakatiwalaan.  

6.2.4 Kumpletuhin ang pagbawi ng artikulo 

Agad na babawiin ng magazine ang isang nai-publish na artikulo kung magagamit ang katibayan. Kapag ang isang nai-publish na artikulo ay pormal na binawi, ang mga sumusunod ay mai-publish kaagad sa lahat ng mga bersyon ng journal (print at electronic) upang mabawasan ang mga nakakapinsalang epekto ng mapanlinlang na publikasyon. Sisiguraduhin din ng magazine na lalabas ang mga pagbawi sa lahat ng mga elektronikong paghahanap. 

a. Para sa naka-print na bersyon, isang tala sa pagbawi na pinamagatang "Pagbawi: [pamagat ng artikulo]" na nilagdaan ng mga may-akda at/o ng editor ay nai-publish sa kasunod na isyu ng journal sa print form. 

b. Para sa elektronikong bersyon ang link ng orihinal na artikulo ay papalitan ng isang tala na naglalaman ng tala sa pagbawi at isang link sa pahina ng binawi na artikulo ay ibibigay at ito ay malinaw na makikilala bilang isang pagbawi. Ipapakita ng mga nilalaman ng artikulo ang 'Binawi' na watermark sa kabuuan ng nilalaman nito at ang nilalamang ito ay malayang magagamit. 

c. Sasabihin kung sino ang nagbawi ng artikulo – may-akda at/o editor ng journal 

d. Ang (mga) dahilan o batayan para sa pagbawi ay malinaw na sasabihin 

e. Ang mga pahayag na posibleng mapanirang-puri ay maiiwasan 

Kung ang pagiging may-akda ay pinagtatalunan pagkatapos ng paglalathala ngunit walang dahilan upang pagdudahan ang bisa ng mga natuklasan o ang pagiging maaasahan ng data kung gayon ang publikasyon ay hindi babawiin. Sa halip, maglalabas ng corrigendum kasama ng mga kinakailangang ebidensya. Ang sinumang may-akda ay hindi maaaring humiwalay sa kanilang sarili mula sa isang binawi na publikasyon dahil ito ay magkasanib na responsibilidad ng lahat ng mga may-akda at ang mga may-akda ay dapat na walang dahilan upang legal na hamunin ang isang pagbawi. Tingnan ang Seksyon para sa aming Patakaran sa Pagsusumite. Magsasagawa kami ng wastong pagsisiyasat bago magdesisyon ang isang pagbawi at editor na makipag-ugnayan sa institusyon ng may-akda o ahensya ng pagpopondo sa mga naturang bagay. Ang pangwakas na desisyon ay nakasalalay sa Editor-in-chief. 

6.2.5 Addendum 

Abiso ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa isang nai-publish na papel na may halaga sa mga mambabasa. 

7. OPEN ACCESS 

Ang Scientific European (SCIEU) ® ay nakatuon sa tunay at agarang bukas na pag-access. Ang lahat ng mga artikulong nai-publish sa magazine na ito ay libre upang ma-access kaagad at permanenteng kapag tinanggap sa SCIEU. Ang mga tinanggap na artikulo ay itinalaga sa DOI, kung may kaugnayan. Hindi kami naniningil ng anumang mga bayarin para sa sinumang mambabasa na mag-download ng mga artikulo anumang oras para sa kanilang sariling paggamit sa pag-aaral. 

Ang Scientific European (SCIEU) ® ay tumatakbo sa ilalim ng Creative Commons License CC-BY. Ito ay nagbibigay-daan sa lahat ng mga gumagamit ng isang libre, hindi mababawi, sa buong mundo, karapatan ng pag-access sa, at isang lisensya upang kopyahin, gamitin, ipamahagi, ipadala at ipakita ang gawa sa publiko at upang gumawa at mamahagi ng mga gawang hinalaw, sa anumang digital na medium para sa anumang responsableng layunin, libre ng bayad at napapailalim sa wastong pagpapatungkol sa pagiging may-akda. Lahat ng mga may-akda na naglalathala sa SCIEU ® ay tinatanggap ang mga ito bilang mga tuntunin ng publikasyon. Ang copyright ng nilalaman ng lahat ng mga artikulo ay nananatili sa itinalagang may-akda ng artikulo. 

Ang isang kumpletong bersyon ng trabaho at lahat ng mga pandagdag na materyales sa isang naaangkop na pamantayang elektronikong format ay idineposito sa online na imbakan na sinusuportahan at pinapanatili ng isang institusyong pang-akademiko, lipunan ng mga iskolar, ahensya ng gobyerno, o iba pang mahusay na itinatag na organisasyon na naglalayong paganahin ang bukas na pag-access, walang limitasyong pamamahagi, inter-operability, at pangmatagalang pag-archive. 

8. PATAKARAN SA PAG-ARCHIVING 

Kami ay nakatuon sa permanenteng kakayahang magamit, pagiging naa-access at pangangalaga ng nai-publish na gawa. 

8.1 Digital na Pag-archive 

8.1.1 Bilang miyembro ng Portico (isang digital archive na suportado ng komunidad), ini-archive namin ang aming mga digital na publikasyon sa kanila. 

8.1.2 Isinumite namin ang aming mga digital na publikasyon sa British Library (National Library of United Kingdom). 

8.2 Pag-archive ng mga naka-print na kopya 

Nagsusumite kami ng mga naka-print na kopya sa British Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, Oxford University Library, Trinity College Dublin Library, Cambridge University Library at ilang iba pang pambansang aklatan sa EU at USA. 

British Library permalink
Library ng Cambridge University permalink
Library of Congress, USA permalink
National at University Library, Zagreb Croatia permalink
Pambansang Aklatan ng Scotland permalink
Pambansang Aklatan ng Wales permalink
Oxford University Library permalink
Trinity College Dublin Library permalink

9. ETIKA NG PUBLIKASYON 

9.1 Magkasalungat na interes 

Ang lahat ng mga may-akda at pangkat ng editoryal ay dapat magpahayag ng anumang magkasalungat na interes na nauugnay sa isinumiteng artikulo. Kung ang sinuman sa pangkat ng editoryal ay may magkasalungat na interes na maaaring pumigil sa kanya sa paggawa ng walang pinapanigan na desisyon sa isang manuskrito, hindi isasama ng tanggapan ng editoryal ang naturang miyembro para sa pagtatasa. 

Kasama sa mga nakikipagkumpitensyang interes ang mga sumusunod: 

Para sa mga may-akda: 

a. Trabaho – kamakailan, kasalukuyan at inaasahan ng anumang organisasyon na maaaring makakuha o mawalan sa pananalapi sa pamamagitan ng publikasyon 

b. Mga mapagkukunan ng pagpopondo - suporta sa pananaliksik ng anumang organisasyon na maaaring makakuha o mawalan sa pananalapi sa pamamagitan ng publikasyon 

c. Mga personal na interes sa pananalapi - mga stock at pagbabahagi sa mga kumpanya na maaaring makakuha o mawalan sa pananalapi sa pamamagitan ng publikasyon 

d. Anumang anyo ng kabayaran mula sa mga organisasyong maaaring makakuha o mawalan sa pananalapi 

e. Mga patent o aplikasyon ng patent na maaaring maapektuhan ng publikasyon 

f. Membership ng mga nauugnay na organisasyon 

Para sa mga miyembro ng pangkat ng editoryal: 

a. Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa sinuman sa mga may-akda 

b. Nagtatrabaho o kamakailan ay nagtrabaho sa parehong departamento o institusyon tulad ng alinman sa mga may-akda.  

Dapat isama ng mga may-akda ang sumusunod sa dulo ng kanilang manuskrito: Ang (mga) may-akda ay nagdeklara ng walang nakikipagkumpitensyang interes. 

9.2 Pag-uugali ng may-akda at copyright 

Ang lahat ng may-akda ay kinakailangang sumang-ayon sa aming mga kinakailangan sa lisensya kapag isinusumite ang kanilang gawa. Sa pamamagitan ng pagsusumite sa aming mga journal at pagsang-ayon sa lisensyang ito, sumasang-ayon ang nagsusumiteng may-akda sa ngalan ng lahat ng mga may-akda na: 

a. orihinal ang artikulo, hindi pa nai-publish dati at hindi kasalukuyang isinasaalang-alang para sa publikasyon sa ibang lugar; at 

b. ang may-akda ay nakakuha ng pahintulot na gumamit ng anumang materyal na nagmula sa mga ikatlong partido (hal., mga larawan o mga tsart), at ang mga tuntunin ay ipinagkaloob. 

Ang lahat ng mga artikulo sa Scientific European (SCIEU) ® ay na-publish sa ilalim ng lisensya ng creative commons, na nagbibigay-daan sa muling paggamit at muling pamimigay na may attribution sa mga may-akda. Tingnan ang Seksyon 3 para sa aming patakaran sa Copyright at Lisensya 

9.3 Maling pag-uugali 

9.3.1 Maling pag-uugali sa pananaliksik 

Kasama sa maling pag-uugali sa pananaliksik ang palsipikasyon, katha o plagiarism sa pagmumungkahi, pagsasagawa, pagsusuri at/o pag-uulat ng mga resulta ng pananaliksik. Hindi kasama sa maling pag-uugali sa pananaliksik ang maliliit na matapat na pagkakamali o pagkakaiba ng opinyon. 

Kung pagkatapos ng pagtatasa ng gawaing pananaliksik, ang editor ay may mga alalahanin tungkol sa isang publikasyon; hihingi ng tugon mula sa mga may-akda. Kung hindi kasiya-siya ang tugon, makikipag-ugnayan ang mga editor sa pinuno ng departamento o instituto ng may-akda. Sa mga kaso ng na-publish na plagiarism o dual publication, isang anunsyo ay gagawin sa journal na nagpapaliwanag ng sitwasyon, kabilang ang 'mga pagbawi' kung ang trabaho ay napatunayang mapanlinlang. Tingnan ang Seksyon 4 para sa aming Patakaran sa Plagiarism at Seksyon 5 para sa aming Patakaran sa Pagbawi 

9.3.2 Labis na publikasyon 

Isinasaalang-alang lamang ng Scientific European (SCIEU) ® ang mga pagsusumite ng artikulo na hindi pa nai-publish dati. Ang paulit-ulit na publikasyon, duplicate na publikasyon at pag-recycle ng teksto ay hindi katanggap-tanggap at dapat tiyakin ng mga may-akda na isang beses lang nai-publish ang kanilang gawaing pananaliksik. 

Maaaring hindi maiiwasan ang maliit na overlap ng nilalaman at dapat na malinaw na maiulat sa manuskrito. Sa mga artikulo ng pagsusuri, kung ang teksto ay nire-recycle mula sa isang mas naunang publikasyon, dapat itong ipakita sa isang nobelang pagbuo ng mga naunang nai-publish na mga opinyon at dapat na banggitin ang mga naaangkop na sanggunian sa mga nakaraang publikasyon. Tingnan ang Seksyon 4 para sa aming patakaran sa Plagiarism. 

9.4 Mga pamantayan at proseso ng editoryal 

9.4.1 Pagsasarili sa editoryal 

Ang kalayaan ng editoryal ay iginagalang. Ang desisyon ng pangkat ng editoryal ay pinal. Kung nais ng isang miyembro ng pangkat ng editoryal na magsumite ng isang artikulo, hindi siya dapat maging bahagi ng proseso ng pagsusuri ng editoryal. Inilalaan ng Editor-in-Chief/isang nakatataas na miyembro ng pangkat ng editoryal ang karapatang sumangguni sa sinumang eksperto sa paksa na may paggalang sa data at katumpakan ng siyensya, upang suriin ang artikulo. Ang mga proseso ng paggawa ng desisyon sa editoryal ng aming magazine ay ganap na hiwalay sa aming mga komersyal na interes. 

9.4.2 Pagsusuri ng mga sistema 

Tinitiyak namin na ang proseso ng pagsusuri ng editoryal ay patas at nilalayon naming bawasan ang bias. 

Ang mga papel na isinumite ay sumasailalim sa aming proseso ng editoryal tulad ng inilarawan sa Seksyon 2. Kung may anumang kumpidensyal na talakayan na naganap sa pagitan ng isang may-akda at isang miyembro ng pangkat ng editoryal, mananatili silang may kumpiyansa maliban kung ang tahasang pahintulot ay ibinigay ng lahat ng kinauukulang partido o kung mayroong anumang katangi-tangi mga pangyayari. 

Ang mga editor o miyembro ng lupon ay hindi kailanman kasangkot sa mga desisyon ng editoryal tungkol sa kanilang sariling gawain at sa mga kasong ito, ang mga papel ay maaaring i-refer sa ibang mga miyembro ng pangkat ng editoryal o sa punong editor. Ang editor-in-chief ay hindi dapat kasangkot sa mga desisyon ng editoryal tungkol sa kanyang sarili sa anumang yugto ng proseso ng editoryal. Hindi kami tumatanggap ng anumang uri ng mapang-abusong pag-uugali o sulat sa aming mga kawani o editor. Ang sinumang may-akda ng isang papel na isinumite sa aming magazine na nagsasagawa ng mapang-abusong pag-uugali o pakikipagsulatan sa mga kawani o editor ay agad na aalisin ang kanilang papel mula sa pagsasaalang-alang para sa publikasyon. Ang pagsasaalang-alang sa mga kasunod na pagsusumite ay nasa pagpapasya ng Editor-in-chief. 

Tingnan ang Seksyon 2 para sa aming Review at Editoryal na Patakaran 

9.4.3 Mga Apela 

Ang mga may-akda ay may karapatang umapela sa mga desisyong pang-editoryal na ginawa ng Scientific European (SCIEU)®. Dapat isumite ng may-akda ang mga batayan para sa kanilang apela sa tanggapan ng editoryal sa pamamagitan ng email. Ang mga may-akda ay hindi hinihikayat na direktang makipag-ugnayan sa sinumang miyembro ng editorial board o editor para sa kanilang mga apela. Kasunod ng isang apela, ang lahat ng mga desisyon sa editoryal ay konklusibo at ang huling desisyon ay nakasalalay sa Editor-in-chief. Tingnan ang Seksyon 2 ng aming Patakaran sa Pagsusuri at Editoryal 

9.4.4 Pamantayan ng katumpakan 

Ang Scientific European (SCIEU) ® ay magkakaroon ng tungkulin na mag-publish ng mga pagwawasto o iba pang mga abiso. Ang isang 'pagwawasto' ay karaniwang ginagamit kapag ang isang maliit na bahagi ng isang maaasahang publikasyon ay napatunayang nakaliligaw sa mga mambabasa. Ang isang 'pagbawi' (notification ng mga di-wastong resulta) ay ibibigay kung ang trabaho ay mapapatunayang mapanlinlang o bilang resulta ng isang malaking pagkakamali. Tingnan ang Seksyon 5 para sa aming Patakaran sa Pagbawi 

9.5 Pagbabahagi ng data 

9.5.1 Patakaran sa bukas na data 

Upang payagan ang iba pang mga mananaliksik na i-verify at higit pang bumuo sa gawaing na-publish sa Scientific European (SCIEU)®, dapat gawing available ng mga may-akda ang data, code at/o mga materyales sa pananaliksik na mahalaga sa mga resulta sa artikulo. Ang lahat ng Dataset, file at code ay dapat na ideposito sa naaangkop, kinikilalang pampublikong mga repositoryo. Dapat ibunyag ng mga may-akda sa panahon ng pagsusumite ng manuskrito mismo kung mayroong anumang mga paghihigpit sa pagkakaroon ng data, code at mga materyales sa pananaliksik mula sa kanilang trabaho. 

Ang mga dataset, file at code na na-deposito sa isang panlabas na imbakan ay dapat na angkop na banggitin sa mga sanggunian. 

9.5.2 Source code 

Ang source code ay dapat gawing available sa ilalim ng isang open-source na lisensya at ideposito sa isang naaangkop na repository. Maaaring isama ang maliliit na halaga ng source code sa pandagdag na materyal. 

10. PATAKARAN SA PAGPRESYO 

10.1 Mga Singilin sa Subscription 

Mag-print ng 1 taong subscription* 

Corporate £49.99 

Institusyonal £49.99 

Personal na £49.99 

*Mga singil sa koreo at dagdag na VAT 

10.2 Mga tuntunin at kundisyon 

a. Ang lahat ng mga subscription ay inilalagay sa isang taon ng kalendaryo na tumatakbo mula Enero hanggang Disyembre. 
b. Ang buong paunang bayad ay kinakailangan para sa lahat ng mga order. 
c. Ang mga pagbabayad sa subscription ay hindi maibabalik pagkatapos na maipadala ang unang isyu. 
d. Ang isang Institusyon o Corporate na subscription ay maaaring gamitin ng maraming indibidwal sa loob ng isang organisasyon. 
e. Ang isang Personal na subscription ay maaari lamang gamitin ng indibidwal na subscriber para sa personal na paggamit. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga subscription sa personal na rate, sumasang-ayon ka na ang Scientific European® ay gagamitin lamang para sa personal, hindi pangkomersyal na layunin. Ang muling pagbebenta ng mga biniling subscription sa personal na rate ay mahigpit na ipinagbabawal. 

10.2.1 Mga paraan ng pagbabayad 

Ang mga sumusunod na paraan ng pagbabayad ay tinatanggap: 

a. Sa pamamagitan ng bank transfer GBP (£) pangalan ng account: UK EPC LTD, account number: '00014339' Sort code: '30-90-15′ BIC: 'TSBSGB2AXXX' IBAN:'GB82TSBS30901500014339'. Paki-quote ang aming numero ng invoice at numero ng subscriber kapag nagbabayad at magpadala ng impormasyon sa pamamagitan ng email sa [protektado ng email] 
b. Sa pamamagitan ng Debit o Credit card 

10.2.2 Buwis 

Ang lahat ng mga presyong ipinapakita sa itaas ay hindi kasama sa anumang mga buwis. Magbabayad ng VAT ang lahat ng customer sa naaangkop na rate sa UK. 

10.2.3 Paghahatid 

Mangyaring maglaan ng hanggang 10 araw ng trabaho para sa paghahatid sa loob ng UK at Europe at 21 araw para sa ibang bahagi ng mundo. 

11. PATAKARAN SA ADVERTISING 

11.1 Ang lahat ng mga patalastas sa Scientific European® website at print form ay independiyente sa proseso ng editoryal at mga desisyong pang-editoryal. Ang nilalamang editoryal ay hindi sa anumang paraan nakompromiso o naiimpluwensyahan ng anumang komersyal o pampinansyal na mga interes sa mga kliyente sa pag-advertise o mga sponsor o mga desisyon sa marketing. 

11.2 Ang mga patalastas ay random na ipinapakita at hindi naka-link sa nilalaman sa aming website. Ang mga advertiser at sponsor ay walang kontrol o impluwensya sa mga resulta ng mga paghahanap na maaaring isagawa ng isang user sa website sa pamamagitan ng keyword o paksa sa paghahanap. 

11.3 Pamantayan para sa mga patalastas 

11.3.1 Dapat na malinaw na matukoy ng mga patalastas ang advertiser at ang produkto o serbisyong inaalok 

11.3.2 Hindi kami tumatanggap ng mga patalastas na mapanlinlang o mapanlinlang o lumilitaw na hindi disente o nakakasakit sa alinman sa teksto o likhang sining, o kung nauugnay ang mga ito sa nilalaman ng isang personal, lahi, etniko, oryentasyong sekswal, o relihiyosong kalikasan. 

11.3.3 Inilalaan namin ang karapatang tanggihan ang anumang uri ng advertising na malamang na makakaapekto sa reputasyon ng aming mga journal. 

11.3.4 Inilalaan namin ang karapatan na bawiin ang ad mula sa site ng journal anumang oras. 

Ang desisyon ng editor-in-chief ay pinal. 

11.4 Ang anumang mga reklamo tungkol sa advertising sa Scientific European® (website at print) ay dapat ipadala sa: [protektado ng email] 

12. PATAKARAN NG HYPERLINKING 

Mga Panlabas na Link na Nasa Website: Sa maraming lugar sa website na ito, maaari kang makakita ng mga weblink sa ibang mga website / portal. Ang mga link na ito ay inilagay para sa kaginhawahan ng mga mambabasa upang mapagtibay ang mga ito upang ma-access ang mga orihinal na mapagkukunan/sanggunian. Siyentipikong European ay hindi mananagot para sa mga nilalaman at pagiging maaasahan ng mga naka-link na website at hindi kinakailangang i-endorso ang mga pananaw na ipinahayag sa kanila o sa mga website na maaabot sa pamamagitan ng kanilang mga nai-publish na weblink. Ang pagkakaroon lamang ng link o ang listahan nito sa website na ito ay hindi dapat ipagpalagay na anumang uri ng pag-endorso. Hindi namin magagarantiya na gagana ang mga link na ito sa lahat ng oras at wala kaming kontrol sa availability / hindi available ng mga naka-link na page na ito.  

13. WIKA NG PUBLIKASYON

Ang Wika ng publikasyon ng Siyentipikong European ay Ingles. 

Gayunpaman, para sa mga benepisyo at kaginhawahan ng mga mag-aaral at mga mambabasa na ang unang wika ay hindi Ingles, pagsasalin ng neural (nakabatay sa makina) ay magagamit sa halos lahat ng mahahalagang wika na sinasalita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ideya ay upang matulungan ang gayong mga mambabasa (na ang unang wika ay hindi Ingles) na maunawaan at pahalagahan ang hindi bababa sa kakanyahan ng mga kuwento sa agham sa kanilang sariling mga katutubong wika. Ang pasilidad na ito ay ginawang magagamit sa aming mga mambabasa nang may mabuting loob. Hindi namin magagarantiya na ang mga pagsasalin ay magiging 100% tumpak sa mga salita at ideya. Siyentipikong European ay hindi mananagot para sa anumang posibleng error sa pagsasalin.

***

TUNGKOL SA ATIN  LAYUNIN AT SAKLAW  ANG ATING PATAKARAN   MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN  
MGA AUTHOURS INSTRUCTIONS  ETIKA AT MALAPRAKTIS  FAQ ng AUTHOURS  Isumite ang ARTIKULO